KVV התחבורה הציבורית בקרלסרוהה

 

התחבורה הציבורית בעיר כוללת רשת ענפה של אוטובוסים, חשמליות ורכבות עירוניות הפרוסה על פני העיר והסביבה. מידע בדבר לוחות זמנים ותעריפים תוכלו לקבל בטלפון: (0) 721 - 6107 - 588+49

www.kvv.de/en

מרכז להזמנת מוניותטלפון:

+49 (0) 721 - 94 41 44

www.taxi-zentrale-karlsruhe.de