Marketing

Karén Weber

Karén Weber

Marketing Director & Themes Coordination

Phone +49 (0) 721 602997 530

E-Mail: karen.weber@karlsruhe-tourismus.de

Contact
Stefanie Sprenger

Stefanie Sprenger

International Marketing, Lifestyle & Print

Phone +49 (0) 721 602997 511

E-Mail: stefanie.sprenger@karlsruhe-tourismus.de

Contact
Stephan Theysohn

Stephan Theysohn

Culture Marketing

Phone +49 (0) 721 602997 535

E-Mail: stephan.theysohn@karlsruhe-tourismus.de

Contact
Julia Gärtner

Julia Gärtner

Tourismusreferentin Kultur

Phone (+49) 0721 602997 536

E-Mail: julia.gaertner@karlsruhe-tourismus.de

Contact
Jana Schmeckenbecher

Jana Schmeckenbecher

Volontärin Kultur

Phone (+49) 0721 602997 537

E-Mail: jana.schmeckenbecher@karlsruhe-tourismus.de

Contact
Dirk Goldhorn

Dirk Goldhorn

Trainee Culture

Phone (+49) 0721 602997 537

E-Mail: dirk.goldhorn@karlsruhe-tourismus.de

Contact
Sara Bogenschütz

Sara Bogenschütz

Content Management

Phone (+49) 0721 602997 515

E-Mail: sara.bogenschuetz@karlsruhe-tourismus.de

Contact
Lilly Schindler

Lilly Schindler

Trainee public relations & communication

Phone +49 (0) 721 602997-516

E-Mail: lilly.schindler@karlsruhe-tourismus.de

Contact
Lucienne Kunz

Lucienne Kunz

Werkstudentin

Phone (+49) 0721 602997 518

E-Mail: lucienne.kunz@karlsruhe-tourismus.de

Contact